Výskyt monolitických kamenných objektů v ČR


Výskyt kamenných křížů a křížových kamenů na území České republiky není pravidelný. Obecně lze tento fakt shrnout slovy: v Čechách převažují kamenné kříže, na Moravě křížové kameny.

Vysvětlivky:      do 10 objektů  do 20 objektů  do 50 objektů  nad 100 objektů

KAMENNÉ KŘÍŽE

V Čechách platí , že výskyt kamenných křížů je nejčetnější v oblastech okolo státní hranice a to zejména v Plzeňském a Karlovarském kraji. Z okresů pak v těchto oblastech dominují Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Tachov a Plzeň-sever. Z příhraničních okresů je četný výskyt ještě v okresech Ústeckého (Chomutov, Ústí nad Labem, Děčín), Libereckého (Liberec, Česká Lípa, Semily) a Královéhradeckého kraje (Trutnov, Náchod, Jičín, Rychnov nad Kněžnou) a částečně i v Pardubickém kraji (Svitavy). V Jihočeském kraji je výskyt křížů ojedinělý. Nejméně jich je ale v celém Středočeském kraji. Na Moravě se kříže vyskytují v hojnějším počtu pouze v Olomouckém kraji - v okresech Olomouc a Šumperk. Jinde jen zřídka nebo vůbec.

KŘÍŽOVÉ KAMENY

Křížové kameny se nejvíce vyskytují v kraji Vysočina - ve všech pěti okresech, tedy Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Z ostatních oblastí je to především okolí Brna - v okresech Brno-venkov a Blansko a Jižní Čechy - okres Jindřichův Hradec. V ostatních oblastech je to podobné jako s kříži - výskyt je ojedinělý až žádný. Problémem u křížových kamenů je často jejich podobnost s náhrobníky, mnohdy nelze určit kam přesně objekt zařadit. Tady záleží na osobním citu badatele. Krom toho plní spousta křížových kamenů funkci památníku nebo postrádají kříž jako převažující motiv. Často bývá také kámen přenesen z jiného místa. Křížové kameny jsou patrně většinou mladšího data než kamenné kříže.

OSTATNÍ PAMÁTKY

Zvláštností mezi památkami jsou pak kruhové stély a objeky připomínající lidskou postavu. Stély se vyskytují v okresech Plzeň-sever a Rakovník (na Moravě pouze jedna v okrese Třebíč) Objekty připomínající lidskou postavu jsou v okrese Louny.

Ruku v ruce s četností výskytu jde i četnost krádeží a počet ztracených a nedochovaných objektů. Ta je největší v okresech Tachov, Cheb, Chomutov, Sokolov a Jihlava.

ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD