Královéhradecký kraj - okres Rychnov nad Kněžnou


Dochované objekty
Nenalezené objekty


1095 Polom stával u cesty do Malé
Lhoty. 1942 Roveň byl kolem roku 1990
odvezen na opravu do Rychnova nad
Kněžnou, kde měl být umístěn u kostela
Nejsvětější trojice. V roce 1999 tam ale
nalezen nebyl. 1952 Vamberk stával
v poli u doudlebského zámku.
Literatura - Radka a Karel Brůnovi
Problematiku popisovaných památek na okrese
popisuje kniha: Smírčí kříže rychnovského okresu.
Knihu napsali Radka a Karel Brůnovi, fotografiemi ji
doplnil Josef Láska. Kniha vyšla v roce 1997, má
38 stran, zaobírá se tématem obecně i konkrétně
(popisuje jednotlivé objekty).

ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD