Pardubický kraj - okres Svitavy


Zdokumentované objekty


Další dochované objekty
Nenalezené objektyKříž 1113 Linhartice stával západně od obce na luční parcele
č. 436. Kříž 1683 Svitavy stál na konci 19. století u cesty do
Hřebče, ke kříži se váže smírčí smlouva zapsaná ve svitavské
městské knize pod číslem B/375.

ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD