Kraj Vysočina - okres Třebíč


Zdokumentované objekty


Další dochované objekty
Nenalezené objekty

Kříž 1678 Budišov stál podle Franze (1899) u jižní zdi budišovského kostela. Dnes
tam stojí křížový kámen číslo 1679, který Franz uváděl na stanovišti u silnici mezi
Budišovem a Rohy. Někteří badatelé se proto domnívají, že se jedná o Franzův
omyl. 0822 Martínkov byl dle zápisu v kronice OÚ Šašovice zahrnut buldozerem
při úpravě paseky po vymícení. Nacházel se v Černém lese v trati "Hora". V dnešní
Sucheniově ulici v Třebíči stával kámen 1773 Třebíč, byl odstraněn při rozšiřování
silnice. Tři želetavské kameny 1680, 1681 a 1682 se podle Franze nacházely
v příkopu cesty mezi Želetavou a Šašovicemi, nacházely se několik kroků od sebe.

ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD