Středočeský kraj - okres Rakovník


Zdokumentované objekty

Další Dochované objektyNenalezené objekty

1089 Bedlno stál do roku 1945 na západním okraji obce před zdí z lomového kamene, tam byl převezen z polí. 1329 Bedlno je zaznamenán naposled v regionální literatuře z 30. let 20. století. 0316 Jesenice byl v téže době přenesen od rybníka Fikar na nádvoří městského muzea, tam ale nebyl nalezen. Stéla 1090 Oráčov byla v roce 1945 podle Šrámka 2 km západně od obce na louce pod silnicí do Jesenice.

ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD