Jihomoravský kraj - okres Blansko


Zdokumentované objektyDalší dochované objektyNenalezené objekty

Nenalezené objekty zachytil ve svých soupisech Franz. Kunštátský kámen lokalizoval u silnice mezi Kunštátem a Rudkou, dnes je na tomto místě evidován kámen 0364 Rudka, Franzův nákres neodpovídá tomuto kameni, proto je možné, že se zde nacházely kameny dva. Pak by však bylo divné to, že by Franz věděl pouze o jednom kameni. K existenci dvou kamenů se přiklání i paní Eva Nečasová. Kámen 1727 Lažany stával na místě poblíž kamene číslo 1728, byl zničen v 80. letech 20. století. Při stavbě domu byl zabetonován do jeho základů. Údaje o něm uvádějí ve svých pracech Vermouzek /foto/ a Odehnal /kresba/. Franz ve svých soupisech dále uváděl, že u silnice ze Sloupa do Petrovic leží vedle litinového kříže kamenný kříž. Po roce 2000 byl na místě zchátralého litinového kříže postaven kříž nový, na místě nebyly nalezeny žádné pozůstatky po kříži kamenném. V katastru Újezda u Černé Hory stával v místě nazývaném "V Rovinách" oválný kámen dnes evidovaný pod číslem 1830, naposledy byl viděn v roce 1980, poté byl zřejmě při rušení cesty zaorán. Druhý z nedochovaných újezdských kamenů sloužil dlouhá léta jako lávka přes potok, ležel čelní stranou dolů, zničen byl v 70. letech 20. století při úpravě výletiště , zedníci jej rozbili na kusy a jeho úlomky zazdily do sloupků oplocení.
Literatura - Eva Nečasová

Problematikou popisovaných památek se více
zaobírá Mgr. E. Nečasová (ředitelka muzea
v Blansku). V roce 2001 vyšlo druhé vydání knihy:
Křížové kameny a kamenné kříže okresu Blansko.
Kniha má 74 stran,tištěna v černobílém provedení,
obálka je barevná a její vnitřní strana je opatřena
barevnými fotografiemi všech zachovalých objektů.

"Publikace je pokusem o soupis křížových
památníků okresu Blansko. Přináší údaje o
devětadvaceti monolitických křížových kamenech
a kamenných křížích, které se zatím podařilo na
okrese nalézt a také doklady o někdejší existenci
dnes již zničených nebo ztracených objektů tohoto
druhu.
Tajuplné křížové památníky jsou většinou
kamennými svědky lidského neštěstí. byly vztyčeny
na památku násilností, vražd, válečných hrůz a
jiných tragických událostí.
Soupis uvádí nejen strohá fakta o tvaru, podobě,
rozměrech a lokalizaci každé památky, ale snaží
se čtenáře zaujmout i obrazovým materiálem, a také
lidovým vyprávěním a pověstmi, jimiž je většina
kamenů opředena."

ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD