Obec Crhov (BK)


1477 Crhov

Číslo v centrálním registru: 1477
Datum: 01. 03. 2003
Rozměry: 40 x 42 x 10 cm
Popis: kámen s nízkým reliéfem kříže.
Pověst: cyrilometodějská tradice.
Stanoviště: u rohu kapličky na návsi.
Přesun: v roce 2002 přesunut od silnice.

Poznámka: Na svém původním stanovišti byl kámen hojně navštěvován místními lidmi, kteří mu
přikládali velký význam. Nosili k němu květiny, zvláště na svátek svatého Cyrila a Metoděje. Nakonec
však bylo rozhodnuto kámen přemístit na náves a uchránit jej tak před možným odcizením. Krátce po
této události postihla obec nebývalá povodeň. Náves byla zničena, silnice podemlety a odplaveny.
Kámen zůstal povodní nedotčen. Několik týdnů po této lokální povodni přišla stoletá voda do Čech.
Místní usedlící tyto události připisují křížovému kameni.

ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD