Obec Habrůvka (BK)


1561 Habrůvka

Číslo v centrálním registru: 1561
Datum: 24. 07. 1999
Rozměry: 116 x 55 x 17 cm (převzato z literatury)
Popis: křížová deska s pozitivním reliéfem kříže, který vyrůstá z kýlového oblouku s kružbou.
Pověst: údajně pamětní kámen připomínající smrt francouzského důstojníka z napoleonských válek nebo bojovníka z války prusko-rakouské.
Stanoviště: stojí na návsi vpravo od pomníku padlým v obou světových válkách.
Přesun: dříve stával asi o 50 metrů dále.


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD