Obec Újezd u Černé Hory (BK)


1783 Újezd u Černé Hory

Číslo v centrálním registru: 1783
Datum: 07. 10. 2001
Rozměry: 142 x 53 x ? cm
Popis: viz 1784, může se jednat spíše o náhrobek
Stanoviště: zazděn do podezdívky márnice na hřbitově u kostela.


1784 Újezd u Černé Hory

Číslo v centrálním registru: 1784
Datum: 07. 10. 2001
Rozměry: 115 x 50 x 24 cm
Popis: kámen s růžového pískovce, na něm reliém negativního latinského kříže, může se jednat spíše o náhrobek.
Stanoviště: viz 1783.


1785 Újezd u Černé Hory

Číslo v centrálním registru: 1785
Datum: 02. 12. 2001
Rozměry: 142 x 52 x 35 cm
Popis: pískovcový kámem s latinským křížem, může se jednat spíše o náhrobek.
Stanoviště: zazděn do ohradní zdi hřbitova.


0000 Újezd u Černé Hory

Číslo v centrálním registru: 0000
Datum: 27. 3. 2010
Rozměry: 147 x 51 x nelze změřit cm
Popis: pískovcový kámem s latinským křížem, může se jednat spíše o náhrobek.
Stanoviště: zazděn do ohradní zdi hřbitova.


1830 Újezd u Černé Hory (ztracený kámen)

Číslo v centrálním registru: 1830
Rozměry: nebyly uvedeny.
Popis: oválný kámen, na jehož líci je nápisové pole v ozdobném rámci, v horní části pole je vysekán obrys pisánského kříže, pod ním český nápis vysekaný frakturou.
Poslední stanoviště: u cesty do Skaličky.
Fotografie: převzato z knihy E. Nečasové.
 
 

Přepis textu na kameni: LÉTA PÁNĚ 1787 ZDE SVOU 75 L. POUŤ DOKONALA ANNA
KRATOCHVIL. ZE SKALIČKY...
ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD