Město Olešnice (BK)


1479 Olešnice

Číslo v centrálním registru: 1479
Datum: 01. 03. 2003
Rozměry: 89 x 54 x 22 cm
Popis: kamenná deska s reliéfem tlapatého kříže a textem, který byl pravděpodobně nedávno obnoven.
Pověst: váže se k němu událost, při níž zemřel Šimon Čermáček pod převrácenou fůrou.
Stanoviště: stojí před budovou hasičské zbrojnice.
Přesun: dříve stával v rohu koupaliště pár metrů od dnešního stanoviště.
 

Přepis textu na kameni: WYSTAWEN GEST TENTO KAMEN PRO PAMATKU, ZIE GEST TU ZABIT
SSYMON CZERMACZEK SOUSED OLES. LETA 1678.

Znění textu z informační tabule
Bylo pozdní odpoledne 6. srpna 1678. Šimon Čermáček - hospodář z Olešnice plánuje, jak sveze zbytek hojné úrody do stodoly, vyplatí pomocníky z Moravské strany, kteří mu o žních hodně pomáhali a večer zasedne s ženou, dětmi a starými rodiči u stolu, aby si při vyprávění oddechli. Zbývá mu naložit poslední vůz. Vtom se však obloha od Ústupu a od Veselky zatáhne černými mraky. První těžké kapky dopadají do prachu. Většina pomocníků utíká do Olešnice, jen hospodář a sousedka z Moravské strany rovnají na voze poslední snopy. Práce je hotova. Volek zabere a za chvíli jsou na cestě. Již sjíždí z kopce a blíží se k Olešnici, teď už v přívalech vody. Jaká škoda, obilí podmáčené a chyběla jen hodinka. I na to Čermáček myslí, když po cestě plné vody přicházejí k prvním chalupám. Pár kroků jim zbývá do konce, když tu blesk sjede přímo do cesty s vozem. Jak rychle letní bouře přišla, tak také odešla. Znepokojená hospodářova žena spěchá na pole, odkud se ti dva ještě nevrátili. Došla však jen na cestu na konci vsi, kde leželi. Oba zabití bleskem vedle mrtvého dobytčete. Ještě toho dne vyprovázejí sousedé hospodáře. Posel boží pokyvují hlavami. Jen žena Čermáčka se nechce smířit se ztrátou manžela. Povolá kameníka a nechá u cesty na jeho paměť vytesat do kamene nápis.

ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD