XXI. setkání SPVKK v Aši – září 2004   Lahodné občerstvení v Aši

   Meleme, meleme...

   Stanislav Wieser

   Správce obory v Arnoltově
Ve dnech 24. až 26. září 2004 jsme se zúčastnili již 21. setkání Společnosti pro výzkum kamenných křížů, opět na tradičním místě, ve městě Aši.

V pátek 24. září proběhla neoficiální část setkání v restauraci U Radnice, kde jsme se seznámili s některými, kteří letos poprvé dorazili na toto setkání. Večer jsme se rozešli všichni do svých "domovů" a sešli jsme se opět už na oficiální části programu v sobotu 25.září v prostorách Muzea Aš, kde byl po vybrání příspěvku na sborník zahájen blok přednášek panem Mgr. Pavlem Chrástem, ředitelem muzea.
Vystoupili postupně paní Belisová, Nečasová, Buganová z košického muzea, která přednesla příspěvek o výjimečném nálezu kamenného kříže na Slovensku, dále pan Wieser s poutavým vyprávěním o památkách na pobyt J.W. Goetha v Čechách, pan Jakubec se slečnou Rozkošnou s příspěvkem o židovských památkách a pan Wojtucki z Polska. Po malém občerstvení následovaly příspěvky paní Marešové a pana Mikuleho o Duchovi kamenných křížů, pan T. Karel přečetl přednášku pana Knolla o středověkém trestním právu na Chebsku.
Na závěr oficiální části popsal pan Habrmann výrobu mlýnských kamenů a předvedl i prakticky jak fungují. Večer jsme se sešli ve vinárně restaurace U Radnice, kde už probíhala volná zábava a byl čas na popovídání si s přáteli a kolegy, kteří se problematikou KK také zabývají.
V neděli 26. září vedl pan Dietl výlet za kamennými kříži do obory v Arnoltově, do Rudolce a Hruškové. Velmi přínosná byla návštěva obory v Arnoltově, která je normálně nepřístupná a kde byla mimo kámen i velmi pěkná příroda. Odpoledne jsme se rozloučili i s posledními účastníky a vydali se svou cestou s tím, že maximálně za rok se snad opět setkáme.

Zapsala Jana Slaběňáková


ZPĚT DO NOVINEK    19. SETKÁNÍ    20. SETKÁNÍ    ZPĚT NA ÚVOD