XIX. setkání SPVKK v Aši – září 2002


budova muzea    Ve dnech 21. - 22. 9. 2002 se v Aši konalo již
19. setkání členů, příznivců a přátel Společnosti
pro výzkum kamenných křížů. Možnost přijet na
setkání byla již v pátek, kde pro přijedší bylo
domluveno krátké posezení v hotelu Lev. Tam
bylo také dohodnuto ubytování. Večer jsme se
tedy já, Michal Hájek, pan Businský, paní Neča-
sová a pan Mikule sešli s panem Vítem z ašské-
ho muzea. O něco později přijel pan Marek
Kledzik z Polska.
   Po rozloučení jsme se sešli až v sobotu ráno
na oficiální části. Před začátkem této části jsme
se setkali s pány Rundem, Milotou a Dietlem,
se kterými jsme prováděli loni v prosinci revizi na Brněnsku. Poznali jsme také konečně autory stránek
o křížích (a nejen o nich) - Frantu Svobodu a Jardu Brojíra. Z obou setkání jsme měli velkou radost.
Program začal v deset hodin zprávou o činnosti za poslední rok a po krátkém úvodu pak následovaly
příspěvky v tomto pořadí:

         - Lukáš Jurčík: Zedtwitzovské náhrobníky a lapidárium v Aši
         - Mgr. Eva Nečasová: Nové poznatky o křížových kamenech na Blanensku
         - Jaroslav Dietl: Cikánský kříž a jeho nová historie
         - Jan Katina: Organizace památkové péče
         - Jan Babovák: Určování polohy pomocí GPS přístroje
         - Zdeněk Procházka: Objevy při výzkumu hradů na Domažlicku
         - Stanislav Wiesser: Příspěvek o hradech
         - Jiří Vaněk: Památky u nás a v cizině

skupinové foto v lapidáriu posluchači

   Některé příspěvky byly doprovázeny barevnými diapozitivy. Závěrečnou řeč pronesl pan Josef Borsík.
Mezi příspěvky byla nachystána dobrá svačina, celý den se navíc pro zájemce podávala káva a čaj,
v průběhu přednášek byla zpřístupněna pro zájemce centrální evidence kamenných křížů, křížových
kamenů a jiných drobných památek. Večer se konalo společenské setkání v salonku hotelu Lev.

J. Brojír a jeho notebook Setkání večer v hotelu Lev, zleva: F. Svoboda, M. Kledzik, F. Mikule a J. Dietl     V neděli většina účastníků odjela domů nebo si udělala
  vlastní výlet. Nás a pana Vaňka vzal pan Vít z ašského
  muzea na výlet ke křížům do Lipné, Polné a Hazlova.
     Ve vlaku jsme pak potkali ještě Marka Kledzika, který
  v Praze vystoupil a tím pro nás setkání definitivně skončilo.
                                                  Jana Slaběňáková (jsl)
ZPĚT DO NOVINEK    20. SETKÁNÍ    21. SETKÁNÍ    ZPĚT NA ÚVOD