Obec Žandov (CL)


0108 Žandov

Číslo v centrálním registru: 0108
Datum: 16. 10. 1999
Rozměry: 95 x 60 x 25 cm (převzato z literatury)
Popis: kamenný kříž z křížkovým křížem, jehož střed opisuje kružnice.
Pověst: místní obyvatelé jej označují jako kříž čarodějnic, v poválečné literatuře je uváděn jako cyrilometodějský.
Stanoviště: stojí na severním okraji obce u plotu naproti čp. 242.


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD