Město Vidnava (JE)


2116 Vidnava

Číslo v centrálním registru: 2116
Datum: 31. 03. 2013
Rozměry: 86 x 66 x 14-19
Popis: Pravidelně pravoúhle opracovaný kříž s uraženým kouskem hlavy.
Nápis: Psaný latinkou, začíná pravděpodobně písmenem L. Vzhledem k ulomené části hlavy zde mohlo být první slovo (AL)LHIR. Celý nápis tedy potom zní: ALLHIR IST HANS KISEWETTER ERSCHOSSEN WORDEN. GOT SEI SEINER SEEL GNADIG. (Zde byl zastřelen Hans Kissewetter. Bůh buď milostiv jeho duši). Na hlavě nahoře mohl pravděpodobně být ještě letopočet.
Stanoviště: Stojí jihozápadně od města Vidnava.
 


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD