Obec Verměřovice (UO)


0863 Verměřovice

Číslo v centrálním registru: 0863
Datum: 4. 6. 2011
Rozměry: 92 x 74x 27 cm
Popis: kamenný kříž, na němž je v positivu reliéf, který má být snad vřetenem s přízí.
Stanoviště: stojí u mateřské školy v obci.
Pověst: kříž byl postaven na místě, kde se chasník pokusil vystrašit svou milou, když se vracela z přástek. Místo útěku ho přadlena udeřila přeslenem a zabila. Místo se nacházelo mezi čp. 15 a 19, poblíž dnešní školy.


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD