Obec Věcov (ZR)


1471 Věcov

Číslo v centrálním registru: 1471
Datum: 01. 03. 2003
Rozměry: 75 x 50 x ? cm
Popis: deska s nízkým reliéfem kříže, v levém dolním poli je reliéf sekyrky, celou plochu kamene vyplňuje nápis.
Pověst: na památku zabití Václava - úředníka pána Jimramovského od Poláků.
Stanoviště: zazděna ve zdi nízké kolny, která patří k bývalé rychtě.

Přepis textu na kameni: LETHA 1621 W PATEK PRED BOZYM NAROZENIM WACLAW
RYCNOWSKY Z LAUNIOWICZ NEKDY AURZEDNIK PANA GIMRAMOWSKEHO NA TOMTO
MIESTE OD POLAKUW UKRUTNIE ZAMORDOWAN GEST PA BU GEHO DUSSI RACZ K SWATE
SLAWIE PRZIGAT AMEN.

ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD