Město Telč (JI)


0618 Telč

Číslo v centrálním registru: 0618
Datum: 28. 07. 2002
Rozměry: 84 x 49 x 17 cm (převzato z literatury)
Popis: zakulacený plochý kámen s reliéfem kříže, pod rameny je obrys meče a předmětu dříve vykládaného jako vařečka.
Pověst: reakcí na popis vařečky vznikla pověst o zastřeleném vařečkáři.
Stanoviště: stojí v zámeckém parku u zdi společně s číslem 0720, jedná se o kopie.
Přesun: originál stával při silnici do Vanůvku.


0619 Telč

Číslo v centrálním registru: 0619
Datum: 28. 07. 2002
Rozměry: 50 x 38 x ? cm
Popis: malá deska s tpapatým křížem, iniciály I E a letopočtem 1696.
Stanoviště: zazděna v domě čp. 123/5 v Slavatovské ulici.
Poznámka: pravděpodobně označuje dokončení zdi a iniciály jsou iniciálami stavebníka.
 


0720 Telč

Číslo v centrálním registru: 0720
Datum: 28. 07. 2002
Rozměry: 89 x 50 x 12 cm (převzato z literatury)
Popis: nahoře zakulacená deska s pozitivním reliéfem řeckého kříže, plocha pod ním byla popsána dnes již nečitelným textem.
Stanoviště: stojí v zámeckém parku u zdi společně s číslem 0618, jedná se o kopie.
Přesun: originál stával u silnice do Vanůvku.
 


0835 Telč

Číslo v centrálním registru: 0835
Datum: 28. 07. 2002
Rozměry: 78 x 45 x 13 cm (převzato z literatury)
Popis: plochá deska s orámováním a tlapatým křížem, na kameni sedmiřádkový text.
Pověst: dle nápisu na kameni se na místo vztahuje smrt Kateřiny Friserové.
Stanoviště: je přemístěna do dvora Městského úřadu, který sídlí na hlavním náměstí v Telči.
Přesun: stávala na mezi u cesty vedoucí kolem židovského hřbitova.

Přepis textu na kameni: L.P. 1775 DNE 12. JULI W TOMTO MISTI GEST BOZIM POSLEM
NAWSSTIWENA KATERINA FRISSROWA, SKONALA DEG GI PAN BUH LEHKE ODPOCINUTI.
ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD