Město Stříbro (TC)


0163 Stříbro

Číslo v centrálním registru: 0163
Datum: 24. 09. 2004
Rozměry: 77 x 46 x 20 cm
Popis: malý kříž s nesymetrickými rameny a špičatou hlavou, na ní je vysekán malý křížek, na břevnu písmena ML.
Stanoviště: zazděn do ohradní zdi zaniklého kostela sv Petra.
 
 


0162 Stříbro

Číslo v centrálním registru: 0162
Datum: 24. 09. 2004
Rozměry: 70 x 88 x 33 cm (převzato z literatury)
Popis: horní polovina masivního kříže se zašpičatělými rameny.
Stanoviště: na nádvoří muzea.
Přesun: původní stanoviště neznámo, evidován byl v objektu domovní správy, v muzeu je od roku 1996.
 
 


0164 Stříbro

Číslo v centrálním registru: 0164
Datum: 24. 09. 2004
Rozměry: 74 x 36 x 20 cm (převzato z literatury)
Popis: žulový kříž s odlomenou hlavou a odhalenou neopracovanou základnou.
Stanoviště: na nádvoří muzea.
Přesun: původní stanoviště neznámo, do muzea přemístěn v roce 1999 z bývalého hřbitovního kostelíka p. Marie (Brojír-Svoboda).
 


1340 Stříbro

Číslo v centrálním registru: 1340
Datum: 24. 09. 2004
Rozměry: 73 x 48 x 28 cm (převzato z literatury)
Popis: kamenný kříž na mohutné klínové noze s nápadně malou hlavou, uprostřed je reliéf kříže.
Stanoviště: na nádvoří muzea.
Přesun: kříž byl nalezen v roce 1996 na katastru obce Sulislav.
 
 

Poznámka ke kamenům 0162, 0164 a 1340: Během naší návštěvy se kříže nacházely naházené
na hromadě uprostřed nádvoří, v muzeu probíhala rekonstrukce exteriéru, přístup k nim z tohoto
důvodu nebyl možný. Jediná fotografie zachycující kříž 0162 tak vznikla přes sklo z přízemí muzea.
ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD