Obec Sítiny (CH)


1792 Sítiny

Číslo v centrálním registru: 1792
Datum: 25. 04. 2010
Rozměry: nezměřeno
Popis: vysoký novodobý kříž z betonu. Ve středu kříže je otvor ve tvaru srdce, který směřuje ke kostelu sv. Petra a Pavla v Mnichově. V noze je ještě šikmo zkosený kruhový otvor. Na hlavě kříže je letopočet 1997. Pod úrovní terénu je monogram autora "J R" (Jiří Rončík).
Stanoviště:
 
 
 


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD