Obec Ratibořice (NA)


0103 Ratibořice

Číslo v centrálním registru: 0103
Datum: 04. 10. 2014
Rozměry: převzato: 61 x 42 x 19 cm
Popis: novodobý kříž se zkosenými hranami. Na kříži je letopočet 1866.
Stanoviště: stojí u cesty v Ratibořickém údolí.
Přesun: původně stával v lokalitě U vojáka mezi ovocnými sady a Heřmanovým dvorem a byl součástí hrobu padlého vojáka.


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD