Obec Přísnotice (BO)


1856 Přísnotice

Číslo v centrálním registru: 1856
Datum: 02. 12. 2001
Rozměry: 96 x 64 x 17 cm
Popis: původně kamenný dvouramenný kříž, pravé horní rameno leží odlomeno u kříže, na spodním břevnu nečitelný nápis, nahoře křížek v kruhu.
Pověst: podle nápisu postaven v souvislosti se zabitím Kryštofa Krause z Grotky při pícování Tatarů roku 1663.
Stanoviště: v poli u silnice do Vranovic.


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD