Město Polná (JI)


0326 Polná

Číslo v centrálním registru: 0326
Datum: 26. 07. 2002
Rozměry: 70 x 40 x 20 cm
Popis: kámen s maltézským křížem na žerdi, na odvrácené straně maltézský kříž v kruhu.
Pověst: na místě zemřel sedlák pod vozem.
Stanoviště: stojí asi 100 metrů za obcí napravo u silnice do Záborné.
Poznámka: údajně se jedná o vzácný mýtní kámen.


0654 Polná

Číslo v centrálním registru: 0654
Datum: 26. 07. 2002
Rozměry: 120 x 62 x 10 cm
Popis: kamenný kříž bez pravého ramene.
Pověst: na původním stanovišti u rybníka zardousil upytlačený úhoř pytláka.
Stanoviště: dnes je zazděn do domu v Nerudově ulici naproti škrobárny Amylon.
Přesun: transfer z roku 1964 je zdokumentován jihlavským muzeem.


0655 Polná

Číslo v centrálním registru: 0655
Datum: 26. 07. 2002
Rozměry: 80 x 50 x 22 cm
Popis: torzo kamene s tlapatým křížem.
Stanoviště: je zasazen do levého předního rohu opěrné zdi kostela na náměstí.
 
 
 
 


0656 Polná

Číslo v centrálním registru: 0656
Datum: 26. 07. 2002
Rozměry: 102 x 40 x ? cm
Popis: štíhlý kříž s malými rameny.
Stanoviště: je zazděn do zdi domu čp. 322 v ulici Karla Čapka.
Přesun: stával na hrázi rybníka Špaček.
 
 
 


0657 Polná

Číslo v centrálním registru: 0657
Datum: 14. 5. 2006
Rozměry: 137 x 65 x min. 17 cm
Popis: mohutný křížový kámen s křížem na žerdi a dvěma patrně kříži (podle jiných výkladů meči) pod rameny.
Stanoviště: ve směru na Brzkov.
Pověst: kámen připomíná smrt ženy a dvou dětí bleskem.
 
 
 
 


1427 Polná

Číslo v centrálním registru: 1427
Datum: 14. 5. 2006
Rozměry: 118 x 52 x 26 cm
Popis: vysoký křížový kámen, na kameni je reliéf golgotského kříže.
Stanoviště: v depozotáři muzea v Polné.
Přesun: Kámen byl roku 1939 vykopán a postaven u silnice do Věžnice. Později při sesuvu půdy byl ztracen a při průtrži mračen v roce 1994 vyplaven
 
 
 


1428 Polná

Číslo v centrálním registru: 1428
Datum: 14. 5. 2006
Rozměry: 178 celkem x 50 x 22 cm
Popis: křížový kámen na dvě části rozlomený,na kameni je reliéf kříže a kleští.
Stanoviště: v depozitáři muzea v Polné.
 
 
 


1429 Polná

Číslo v centrálním registru: 1429
Datum: 14. 5. 2006
Rozměry: 98 x 60 x 13 cm
Popis: na kameni je reliéf latinského kříže, meče a dalších předmětů.
Stanoviště: v depozitáři muzea v Polné.
 
 
 
 


1899 Polná

Číslo v centrálním registru: 1899
Datum: 14. 5. 2006
Rozměry: 114 x 63 x 27 cm
Popis: vysoký křížový kámen.
Stanoviště: v depozotáři muzea v Polné.
 
 
 


Fotografie celé skupiny křížů v depozitáři


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD