Obec Podolí (BO)


1295 Podolí

Číslo v centrálním registru: 1295
Datum: 29. 08. 2001
Fotografie: 03. 08. 2002
Rozměry: 120 x 86 x 20 cm
Popis: protáhlá stéla se zarámovaným křížem, pod levým ramenem je zobrazeno kolo s loukoťemi.
Pověst: existuje domněnka, že byl postaven na základě rozhodnutí soudu ve věci pozemkového sporu mlynáře a statku sv. Petra a Pavla v Brně.
Stanoviště: stojí severně od obce.


1579 Podolí

Číslo v centrálním registru: 1579
Datum: 29. 08. 2001
Fotografie: 03. 08. 2002
Rozměry: 83 x 90 x 18 cm
Popis: kámen s reliéfem latinského kříže, který vznikl zahloubením jeho polí pod rovinu kamene.
Pověst: podle starších pramenů stával na místě hromadného hrobu vojínů z roku 1805, po převezení ke studni bylo v noci slyšet kvílení a pláč, na žádost hlásného byl přesunut o pár metrů dále.
Stanoviště: stojí v obci.


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD