Obec Podhradí (CH)


0020 Podhradí

Číslo v centrálním registru: 0020
Datum: 28. 09. 2003
Rozměry: 95 x 97 x 23 cm
Popis: časem značně zvětralý mohutný kamenný kříž.
Pověst: podle místní tradice stojí na místě, kde zahynul sedlák pod převráceným vozem. Pravda je ale taková, že kříž postavil 1. 2. 1290 Heinrich z Plavna na místě hranic ašské farnosti, jak o tom svědčí listina uložená v městském archivu v Plavně (SRN).
Stanoviště: stojí u zastávky autobusu Marak u čp. 314.

0021 Podhradí

Číslo v centrálním registru: 0021
Datum: 28. 09. 2003
Rozměry: 84 x 96 x 20 cm
Popis: kamenný kříž s poškozenou hlavou, ve středu kříže býval zřetelný obrys radlice.
Pověst: připomíná smrt čeledína, který byl usmýkán při orání splašenými koňmi.
Stanoviště: stojí v obci u bývalé školy, dnes čp. 297, pod úrovní silnice.

ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD