Město Pelhřimov (PE)


0301 Pelhřimov

Číslo v centrálním registru: 0301
Datum: 25. 07. 2002
Rozměry: 44 x 50 x ? cm
Popis: řecký kříž, nelze určit zda se jedná pouze o obraz vyrytý v maltě.
Stanoviště: zazděn v opěrné zdi kaple Panny Marie Bolestné na jižním okraji města.
 
 
 


0303 Pelhřimov

Číslo v centrálním registru: 0303
Datum: 25. 07. 2002
Rozměry: 72 x 50 x 15 cm
Popis: kámen s reliéfem latinkého kříže na trojúhelné podstavě.
Stanoviště: stojí u zdi kaple Panny Marie Bolestné na jižním okraji města.
Přesun: na dnešní místo přenesen při stavbě komunikací v letech 1890-1896.
 


0732 Pelhřimov

Číslo v centrálním registru: 0732
Datum: 25. 07. 2002
Rozměry: 107 x 60 x 14 cm
Popis: plochý kámen s reliéfem jetelového kříže, je popsán písmem v gotické miniskule.
Stanoviště: stojí v ambitu kaple Panny Marie Bolestné na jižním okraji města společně s čísly 0733, 0734 a 0736.
Přesun: na dnešní místo přesunut roku 1896 při stavbě silnice do Vlásenice.
Poznámka: v ambitu jsou také uloženy kameny připomínající náhrobky.

0733 Pelhřimov

Číslo v centrálním registru: 0733
Datum: 25. 07. 2002
Rozměry: 120 x 57 x 13 cm
Popis: křížový kámen s jetelovým křížem, pod rameny soukenická střela a soukenické paličky.
Pověst: zbytek nápisu upomíná na zabití soukeníka.
Stanoviště: stojí v ambitu kaple Panny Marie Bolestné na jižním okraji města společně s čísly 0732, 0734 a 0736.
Poznámka: v ambitu jsou také uloženy kameny připomínající náhrobky.
Přepis textu na kameni:...1538 TUTO ZABIT LUKESCH SOUKENIK.
0734 Pelhřimov

Číslo v centrálním registru: 0734
Datum: 25. 07. 2002
Rozměry: 147 x 80 x 17 cm
Popis: plochý kámen s nápisem po obvodu, reliéfem křížkového kříže, nad ním erb s helmicí a fafrnochy.
Stanoviště: stojí v ambitu kaple Panny Marie Bolestné na jižním okraji města společně s čísly 0732, 0733 a 0736.
Poznámka: v ambitu jsou také uloženy kameny připomínající náhrobky.


0735 Pelhřimov

Číslo v centrálním registru: 0735
Datum: 25. 07. 2002
Rozměry: 60 x 38 x 15 cm
Popis: oválný kámen s reliéfem latinkého kříže na obou stranách.
Stanoviště: stojí u zdi kaple Panny Marie Bolestné na jižním okraji města.
 
 
 


0736 Pelhřimov

Číslo v centrálním registru: 0736
Datum: 25. 07. 2002
Rozměry: 103 x 58 x 14 cm
Popis: deska s nesymetricky umístěným křížem, vpravo text, vlevo ostrev.
Stanoviště: stojí v ambitu kaple Panny Marie Bolestné na jižním okraji města společně s čísly 0732, 0733 a 0734.
Poznámka: v ambitu jsou také uloženy kameny připomínající náhrobky.
 


0737 Pelhřimov

Číslo v centrálním registru: 0737
Datum: 25. 07. 2002
Rozměry: 126 x 70 x 20 cm
Popis: kámen s křížkovým křížem, napravo je erb, kámen je vyplněn devíti řádky textu.
Stanoviště: stojí vpravo od vchodu do kaple Panny Marie Bolestné na jižním okraji města, vlevo je 1486.
Přesun: přesunut z Božejova.
 


1486 Pelhřimov

Číslo v centrálním registru: 1486
Datum: 25. 07. 2002
Rozměry: 86 x 70 x 19 cm
Popis: deska s křížkovým křížem, napravo je erb, nalevo kopí, kámen je po obvodu opatřen textem.
Stanoviště: stojí vlevo od vchodu do kaple Panny Marie Bolestné na jižním okraji města, napravo je číslo 0737.
 
 


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD