Město Ostrov nad Ohří (KV)


0007 Ostrov

Číslo v centrálním registru: 0007
Datum: 27. 09. 2004
Rozměry: 132 x 63 x 24 cm
Popis: pískovcový kříž oblých tvarů, na čele reliéf kříže, na zadní straně čtverec, z něhož vybíhají krátké úsečky.
Stanoviště: u kostela sv. Jakuba.
Přesun: stával u cesty do Radošova.
 
 


0008 Ostrov

Číslo v centrálním registru: 0008
Datum: 27. 09. 2004
Rozměry: 85 x 66 x 38 cm
Popis: silný klínový kříž z pískovce.
Stanoviště: u kostela sv. Jakuba.
Přesun: do roku 1940 u cesty do Jáchymova.
 
 
 
 


2308 Ostrov

Číslo v centrálním registru: 2308
Datum: 22. 04. 2010
Rozměry: 58 x 58 x 37 cm
Popis: kámen s negativním vrypem kříže.
Stanoviště: je zazděn na roho kostela sv. Jakuba na jeho západní straně nad pilířem.
 
 
 
 


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD