Obec Moravany (BO)


1292 Moravany

Číslo v centrálním registru: 1292
Datum: 17. 04. 2002
Rozměry: 82 x 82 x 25 cm
Popis: kámen s řeckým křížem
Stanoviště: stojí na Sněžném vrchu u cesty do Modřic, jihovýchodně od obce.
 


1867 Moravany

Číslo v centrálním registru: 1867
Datum: 25. 08. 2001
Rozměry: 63 x 51 x 40 cm (převzato z literatury)
Popis: dochované torzo kdysi velkého kamene, na něm byla postava muže, na zadní straně devítiřádkový nápis, z rozboru epigrafu vyplývá, že se jedná o kámen z 15. století
(Šebela - ústní sdělení).
Pověst: pokus o vraždu na Řehoři Halderovi.
Stanoviště: stojí v parčíku na návsi.


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD