Obec Měnín (BO)


1777 Měnín

Číslo v centrálním registru: 1777
Datum: 02. 12. 2001
Rozměry: 130 x 75 x 30 cm
Popis: nahoře zaoblená deska, v nápadném rámci je zasazen latinský kříž.
Pověst: spojován s cyrilometodějskou misí.
Stanoviště: stojí v parku před kostelem.
Přesun: do parku převezen z polí u Otmarova.
Evidence: zaevidován a uváděn i jako Telnice s řadou nepřesností.


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD