Obec Luhov (KV)


0116 Luhov

Číslo v centrálním registru: 0116
Datum: 28. 9. 2007
Rozměry: 150 x 83 x 29 cm
Popis: vysoký pěkně opracovaný kříž s erbovním znamením uprostřed, v němž je patrně mladší letopočet 1970
Pověst: podle místní tradice značí místo násilné smrti jízdního posla
Přesun: kříž byl přesunut nejprve z cesty Luhov - Třebouň k domům v Dolním Luhově a v roce 1970 na stávající místo
Stanoviště: stojí u lesní cesty v Rozporenském lese


1521 Luhov

Číslo v centrálním registru: 1521
Datum: 29. 09. 2013
Rozměry: 91 x 74 x 13 cm
Popis: pravidelný kříž s obrubou a textem v negativu v německém jazyce.
Text: Johann Fischer, forstadjunkt wurde hier in treuer Pflichterfüllung vom Raubschützen erschossen am 7. Maii 1874. V překladu text znamená - J.F. lesní adjunkt byl zde při věrném plnění povinností od pytláků zastřelen dne 7. května? 1874.
Poznámka: v datu není zcela jistý měsíc, kdy k zastřelení došlo - není dobře čitelný.
Stanoviště: stojí v rozporenském lese.


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD