Město Loket (SO)


0758 Loket

Číslo v centrálním registru: 0758
Datum: 05. 04. 1999
Rozměry: 87 x 63 x 20 cm (převzato z literatury)
Popis: poškozený kamenný kříž se zakulacenými rameny.
Stanoviště: stojí na Zlatém vrchu u cesty do Nového sedla naproti finským domkům společně s následujícími dvěma kříži, byl k nim přivezen po roce 1899 z cesty do Nového Sedla.
 


0757 Loket

Číslo v centrálním registru: 0757
Datum: 05. 04. 1999
Rozměry: 99 x 96 x 15 cm (převzato z literatury)
Popis: pravidelný žulový kříž se zaoblenými rameny, na pdvrácené straně je vysekán kříž.
Stanoviště: viz popis u čísla 0758.
 
 
 
 


0138 Loket

Číslo v centrálním registru: 0138
Datum: 05. 04. 1999
Rozměry: 110 x 100 x 20 cm (převzato z literatury)
Popis: žulový kříž s oblými rameny, vpředu málo znatelný vryp kopí, na odvrácené straně je vyryt jednoduchý křížek.
Stanoviště: viz popis u čísla 0758.
 
 
 


0137 Loket

Číslo v centrálním registru: 0137
Datum: 05. 04. 1999
Rozměry: 125 x 65 x 22 cm (převzato z literatury)
Popis: klínový kříž z hrubozrnné žuly.
Stanoviště: stojí při lesní cestě, která je rovnoběžná se Střeleckou ulicí a vede do Starého Sedla společně s následujícími dvěma kříži. Ze starší literatury lze předpokládat, že popisovaný kříž byl na místo přesunut až po válce
 


0759 Loket

Číslo v centrálním registru: 0759
Datum: 05. 04. 1999
Rozměry: 125 x 65 x 22 cm (převzato z literatury)
Popis: klínový kříž ze žuly, jehož ramena jsou zpevněna žebry, na hlavě a ramenech jsou do hloubky vysekány kříže, kteří mají ve středu takzvanou gemu, na noze jsou dva kruhy s paprsky.
Stanoviště: viz popis u čísla 0137.
 
 


0760 Loket

Číslo v centrálním registru: 0760
Datum: 05. 04. 1999
Rozměry: 125 x 65 x 22 cm (převzato z literatury)
Popis: typově shodný kříž s číslem 0759, na hlavě a ramenech jsou tlapaté kříži.
Stanoviště: viz popis u čísla 0137.
 
 
 
 


0136 Loket

Číslo v centrálním registru: 0136
Datum: 18. 04. 2010
Rozměry: 120 x 81 x 17 cm
Popis: kruhová stéla, mistrná kamenická práce. Stéla byla zlomena a opravena cementovou maltou.
Stanoviště: stojí spolu s ev. č. 0761 a 0128 na loketském hradě.
 
 


0761 Loket

Číslo v centrálním registru: 0761
Datum: 18. 04. 2010
Rozměry: 92 x 40 x 24 cm
Popis: torzo kamenného kříže.
Stanoviště: stojí spolu s ev. č. 0136 a 0128 na loketském hradě.
 
 
 
 


Fotografie všech skupin
Zlatý vrch cesta do Starého Sedla cesta do Starého Sedla
Poznámka: Fotografie křížů 0137, 0138, 0757, 0758, 0759 a 0760 jsou výřezy z celkových fotografií.
ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD