Město Jindřichův Hradec (JH)


0366 Jindřichův Hradec

Číslo v centrálním registru: 0366
Datum: 06. 05. 2003
Rozměry: 89 x 50 x 11 cm
Popis: kamenná deska s reliéfem klínového kříže, na kameni je nápis v humanistické manuskule.
Pověst: nápis vypovídá o smrti Martina Michla.
Stanoviště: nachází se v expozici Muzea Jindřichohradecka.
 
 

Přepis textu: LETA PANIE 1699. F. IVNY SKRZE PAD KONIE DOKONAL ZIWOT MARTIN MICHLU.

0367 Jindřichův Hradec

Číslo v centrálním registru: 0367
Datum: 07. 05. 2003
Rozměry: 112 x 52 x 10 cm
Popis: oboustranně opracovaná žulová deska s německým nápisem čitelným jen zčásti, na druhé straně je reliéf latinského kříže.
Stanoviště: kámen je společně s kameny ev. č. 0369 a 0370 uložen v depozitáři Muzea Jindřichohradecka.
Přesun: kámen byl údajně převezen na nádvoří muzea ze Slavonicka, z nádvoří muzea byl přesunut do depozitáře kolem roku 1989.

Přepis textu na kameni: DER... ...RISTA... MIER DUZ... SALDATEN ERSOS WORDEN GEORGIVS
DES MICHELS WIDER... SCHON....

0369 Jindřichův Hradec

Číslo v centrálním registru: 0369
Datum: 07. 05. 2003
Rozměry: 99 x 45 x 13 cm
Popis: oboustranný kámen s reliéfem latinského kříže na rozšířené podnoži.
Pověst: v místě se traduje, že se jedná o mezník majetku církevního řádu.
Stanoviště: kámen je společně s kameny ev. č. 0367 a 0370 uložen v depozitáři Muzea Jindřichohradecka.
Přesun: kámen byl údajně převezen na nádvoří muzea od Jindřiše, do depozitáře přesunut kolem roku 1989.


0370 Jindřichův Hradec

Číslo v centrálním registru: 0370
Datum: 07. 05. 2003
Rozměry: 91 x 50 x 17 cm
Popis: kamenná deska zakončená lomeným obloukem, pod ním je jetelový kříž a tři řádky nečitelného textu začínající letopočtem 1593.
Stanoviště: kámen je společně s kameny ev. č. 0367 a 0369 uložen v depozitáři Muzea Jindřichohradecka.
Přesun: stával u Pražské silnice u mostu přes Nežárku, poté byl u pokladny muzea a kolem roku 1989 byl přenesen do depozitáře.

Poznámka ke kamenům 0366-0370: Kameny jsou sbírkovým předmětem Muzea Jindřichohradecka.
Jak je uvedeno výše je kámen číslo 0366 umístěn v jeho expozici. Zbylé tři kameny /0367, 0369
a 0370/ jsou uložené v depozitáři muzea v budově mimo muzeum. Uvažuje se o zřízení malého
lapidária. O posledním kameni číslo 0368 nám bylo sděleno, že se na půdě muzea nikdy nenacházel.

0371 Jindřichův Hradec

Číslo v centrálním registru: 0371
Datum: 23. 07. 2002
Rozměry: 88 x 69 x 24 cm (převzato z literatury)
Popis: deska s reliéfem kříže na obou stranách, na lícní straně navíc doplněna o tesák a šavli.
Stanoviště: je zasazena v jedné z místností hradu - v gotické části trasy B.
 
 
 


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD