Město Humpolec (PE)


0545 Humpolec

Číslo v centrálním registru: 0545
Datum: 27. 07. 2003
Rozměry: 99 x 55 x 6 cm
Popis: žulová deska s nízkým reliéfem řeckého kříže, nad ním čtyři řádky nápisu v gotické minuskule, čitelný letopočet 1540.
Stanoviště: zazděn v rohovém domě ulic Komenského a Husova.
 
 


1692 Humpolec

Číslo v centrálním registru: 1692
Datum: 27. 07. 2003
Rozměry: 112 x 71 x 17 cm (převzato z literatury)
Popis: žulová deska, na ní je reliéf pozitivního jetelového kříže, vlevo je reliéf tkalcovského člunku, kámen pokrývá nápis.
Pověst: z nápisu a symbolu člunku se usuzuje, že kámen připomíná vraždu tkalce.
Stanoviště: stojí v záhradce domu čp. 214 v odnoži Pelhřimovské ulice.
Přesun: dříve stával ve Vystrkově u cesty k Libickým lesům.
Přepis textu na kameni: LETHA... ...ZDE JE MISTO...ZAHYNUL...Z LIBIC PAKOSTA...KRCZMA...Z
KLETECNY A JIRY ZRADNE ZABIT.
1844 Humpolec

Číslo v centrálním registru: 1844
Datum: 27. 07. 2003
Rozměry: 145 x 77 x 11 cm (převzato z literatury)
Popis: netypický kříž, vystouplý latinský kříž a pás lemující hlavu kříže, text v gotickém písmu.
Pověst: připomíná tragickou událost, když belsk udeřil do zvonice a zabil 3 zvoníky a 4 další zranil (22. 7. 1743).
Stanoviště: zazděn do zdi kostela sv. Mikuláše - pod věží.


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD