Obec Hoštice-Heroltice (VY)


0649 Hoštice

Číslo v centrálním registru: 0649
Datum: 07. 03. 2003
Rozměry: 108 x 69 x 20 cm
Popis: pískovcová deska s velmi poškozenou čelní stranou, dnes je vidět pouze dolní část negativního reliéfu a náznak nástroje - krátkého nože.
Stanoviště: stojí při vjezdu do obce nalevo u silnice do Rybníčku na mezi na okraji pole.
 
 

Poznámka: Nedopatřením a nepozorností badatele byl kámen 0649 Hoštice špatně zakreslen. Teprve
v případě znalosti starší literatury v něm rozpoznáme Franzem nakreslený objekt zanesený do centrální
evidence později jako číslo 1349 Heroltice /stylem vlastním a specifickým pro dílo Kamenné kříže Čech
a Moravy nejprve jako 1349 Slavkov/. Nutno však podotknout, že omylům se nevyhnul ani Franz. V jeho
díle: Alte Steinkreuze und Kreuzsteine in Mähren (Wien, 1893 a 1899) došlo při psaní popisků
k obrazové příloze k vzájemné záměně názvů tří objektů. Tato chyba pak vnesla výše uvedený zmatek.

ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD