Město Cheb, část Dřenice (CH)


0651 Dřenice

Číslo v centrálním registru: 0327
Datum: 24. 09. 2004
Rozměry: 164 x 100 x 30 cm
Popis: vysoký latinský kříž pravidelně opracovaný, pod rameny zlomený a opravený.
Stanoviště: stojí u kostela v obci.
Přesun: v 60. letech 20. století byl zatopen při napouštění údolní nádrže, nalezen byl zlomený po snížení hladiny v roce 1990.
 


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD