Obec Červená Třemešná (JC)


0783 Červená Třemešná

Číslo v centrálním registru: 0783
Datum: 30. 08. 1999
Rozměry: 92 x 44 x 27 cm (převzato z literatury)
Popis: kříž s mohutnou hlavou, bez jednoho ramene, na hlavě jsou nůžky a pod nimi sekera.
Pověst: oba nástroje na kříži symbolizují hádku tesaře a krejčího.
Stanoviště: stojí za budovami zemědělského družstva, po levé straně cesty odbočující k severu.
 


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD