Město Bad Brambach /Sachsen/


0000 Bad Brambach

Číslo v centrálním registru: mimo území ČR
Datum: 25. 09. 2005
Rozměry: cca 137 x 97 x 28 cm
Popis: kamenný kříž na uměle dotvořeném podstavci.
Stanoviště: stojí nad městem u křižovatky.
 
 
 
 


ZPĚT DO NĚMECKA    ZPĚT DO ZAHRANIČÍ    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD