Obec Andělská Hora (KV)


1549 Andělská Hora

Číslo v centrálním registru: 1549
Datum: 23. 09. 2005
Rozměry: cca 80 cm (převzato z literatury)
Popis: kruhová stéla na nízké noze, zdařilá kopie, kterou vysekal pan Václav Hrázský jako pamětní kříž k výročí úmrtí svého syna.
Stanoviště: u zdi zahrady čp. 104.
 
 
 


1552 Andělská Hora

Číslo v centrálním registru: 1549
Datum: 23. 09. 2005
Rozměry: 80 x 50 x 25 cm (převzato z literatury)
Popis: kámen listového tvaru se znamením meče. Vznikl jako kopie. Autor pan Hrázský jím připomíná popravu Adama z Vildštejna, která je zapsána v místní kronice.
Stanoviště: u zdi zahrady čp. 104.
 
 


ZPĚT DO OKRESU    ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD